Általános Szerződési Feltételek

home-helpers.eu 

tanfolyamok.home-helpers.eu

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a F.I.S.H. Szolgáltató Bt. – a továbbiakban: „Szolgáltató” - által a tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. 

1. Általános tudnivalók

A F.I.S.H. Szolgáltató Bt. által üzemeltetett tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu  honlapokon (továbbiakban „weboldalak”) történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési feltételeket.

Jelen szerződés 2022. április 01-től határozatlan ideig érvényes, hatálya a Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely a F.I.S.H. Szolgáltató Bt. által üzemeltetett weboldalakon  keresztül történik.

A megrendelés leadását követően a Felek között a termék, szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve magyar.  

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

2. A szolgáltató adatai

Név: F.I.S.H. Szolgáltató Bt. 

Székhely: 1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214.

Ügyvezető: Bánhegyiné Laczai Zsófia

Cégjegyzékszám: 01-06-774991

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 22315797-8230-117-01

Adószám: 22315797-1-42

Email cím: banhegyizsofi@gmail.com 

3. A Weboldalak adatai

A Weboldalak a tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu  internetes címen, valamint aloldalain érhető el. 

4. Tárhelyszolgáltatók adatai

home-helpers.eu

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely: SalesNet Média Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6.

Adószám: 24082644-2-42

Cégjegyzék száma: 01 09 989642

Elektronikus elérhetőség: marketing@salesnet.hu

Telefonos elérhetőség: +36 30 203 6665

tanfolyamok.home-helpers.eu 

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely: Port Kft. 

Székhely: 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Adószám: 10369658-2-08

Cégjegyzék száma: 08-09-000588

Elektronikus elérhetőség: info@webtar.hu 

Telefonos elérhetőség: +3620 935 3225

5. Regisztráció, Vásárlás, Rendelés

5.1 Regisztráció

A Weboldalak megtekintésével, a regisztrációval, valamint a vásárlással (illetve ezek bármelyikével) a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Weboldal és Felhasználó között.

A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. 

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. 

5.2 A vásárlás menete

A Szolgáltató a tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu weboldalon keresztül értékesít a Vásárlók (továbbiakban „Vásárlók”) részére online képzéseket, egyéni és csoportos tanácsadást, valamint ehhez kapcsolódó tananyagokat, könyveket. 

5.3. Oktatás és konzultáció megrendelésének menete

A tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu oldalon a Vásárló megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online tanfolyamokat, egyéni vagy csoportos tanácsadásokat. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanfolyamokon csak 14 éven felüli Vásárlóink vehetnek részt és tekinthetik meg.

A megrendelés menete: 

Az online tanfolyamok, a tanácsadás és az azokhoz kapcsolódó termékek (együttesen a továbbiakban: a Tanfolyam) az egyes oldalakon található megrendelő űrlapok alján, elhelyezett erre szolgáló gombokra (pld: megrendelem a videót; jelentkezem a tanfolyamra; jelentkezem tanácsadásra) történő kattintással rendelhetők meg a jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltését követően.

A sikeres fizetést követően a Tanfolyamokat a Vásárló egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mailcím és jelszó) éri el a tanfolyamok.home-helpers.eu vagy a home-helpers.eu oldalon bejelentkezve.

A Vásárló választhat a fizetési módok közül:

Átutalás

Bankfiókba történő befizetés

Bankkártyás fizetés

Készpénzes befizetés irodánkban

Miután választott a fizetési lehetőségek közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és megértette és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását. Ezzel a szerződés létrejön. 

Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mailcíméhez tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni.

A bankkártyás fizetések a SimplePay  illetve a SumUp rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

5.4 Vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén. 

Vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 

5.5. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vásárló felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általa megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve aktiválásra a termék, szolgáltatás. A Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A  Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Az adatbeviteli hibák javítására bármikor lehetőség van. 

A Tanfolyamo(ka)t a tanfolyamok-home-helpers.eu és a hoe-helpers.eu oldalon, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) éri el a Vásárló. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük jelezze felénk az office@home-helpers.eu e-mail címen. 

5.6. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,

kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

6. Szállítási (teljesítési) és fizetési feltételek

6.1 A fizetés

A fizetés módja: 

Amennyiben a bankkártyás fizetést választotta a Vásárló, és az sikeresen lezajlott, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg hozzá. Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, egy másik e-mailben a Vásárló megkapja az Oktatóanyaghoz a hozzáférési adatokat, továbbá a sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a SimplePay is küld e-mailt.

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

Amennyiben a rendelt termék online elérhető, úgy miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Vásárló részére, melyben már elektronikus számláját is megtalálja. 

Online elérhető oktatóanyag vásárlása esetén ezzel egy időben, egy másik e-mailben a Vásárló megkapja az Oktatóanyaghoz a hozzáférési adatokat. 

A személyes megjelenéssel járó oktatások (magánórák) és a skype konzultációk esetén időpontot naptárunkban tud foglalni. Fontos, hogy az előre megvásárolt magánóra vagy bérlet lejárati idővel rendelkezik a honlapon feltüntetettek szerint. 

Kérjük, hogy amennyiben mégsem felel meg a megbeszélt időpont, úgy azt legkésőbb 24 (Huszonnégy) órával a megbeszélt időpont előtt szíveskedjen jelezni felénk. Ilyen esetben amennyiben nem kerül lemondásra a megbeszélt időpont, vagy az időponttól számított 24 (Huszonnégy) órán belül mondja le az időpontot, úgy a megrendelt Szolgáltatás vételára felszámításra kerül, és nem kerül visszautalásra a Megrendelőnek. 

Amennyiben a megbeszélt időpont lemondására legkésőbb az időpont előtt 24 (Huszonnégy) órával sor kerül, úgy azt beszámítjuk a következő egyeztetett időpontba. 

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e szándékának. 

Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk az office@home-helpers.eu e-mail címen! 

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

6.2 Fizetési módok

A szállítási módtól függően több fizetési mód közül választhat: 

SimplePay

Banki Átutalás: Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat, ha nem saját számláról utal, kérjük a megjegyzés rovatba adja meg a saját nevét. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a termékeket, illetve aktíváljuk a tanfolyamot.

Bankkártya: Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, VPay, Mastercard, Maestro vagy American Express. 

Készpénz: Személyesen irodánkban is befizetheti a Vásárló a termék, tanfolyam vételárát. 

Befizetéshez szükséges adatok banki átutalás vagy bankfiókba történő pénzbefizetési mód választása esetén:

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank

Számlatulajdonos: F.I.S.H. Szolg. Bt.

Számlaszám: 12011409-01804921-00100000

Banki átutalásnál vagy bankfiókba történő befizetésnél minden esetben kérjük a megrendelő nevét és a megrendelés számát, vagy a Vevő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező) a küldemény feladásának megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.

A tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-heleprs.eu oldalakon fizikai/postázandó termék rendelése esetén postaköltséget számítunk fel, melynek díja minden esetben egyedi. A pontos összegről a fizetési és átvételi mód kiválasztása után tájékozódhat.

Amint beérkezett a megrendelt termék díja, és a termék postázandó, akkor kézbesítésre kerül 3-5 munkanapon belül. A termékek postára adása minden esetben a sikeres fizetés után kezdődik meg. A posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

A csomagolás a mennyiségtől és mérettől függően boríték, bélelt boríték, vagy karton doboz. 

Vásárlás esetén tehát szállítási, csomagolási (a részletezett esetekben) és az átutalási költség terheli a Vásárlót a termékek árán felül.

A tanfolyamok.home-helpers.eu vagy a home-helpers.eu oldalakon megrendelt online Tanfolyamok esetében a sikeres fizetést követően szintén e-mailben kapja meg a hozzáférést a Vásárló az Oktatóanyagokhoz, melyeket egy, a nevére létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail cím és jelszó) ér el a tanfolyamok.home-helpers.eu vagy a home-helpers.eu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

A termékekhez minden esetben elektronikus számlát küldünk online a sikeres fizetést követően.

Amennyiben nem találná elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, valamint sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Az ilyen eseteket kérjük, azonnal jelezze felénk az office@home-helpers.eu e-mail címen. Kérjük, hogy a sérült termékről/csomagról készült fényképet is mellékelje! 

7. Számla kiállítás

A tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu weboldalon történő vásárlásokról az Üzemeltető, a F.I.S.H. Szolgáltató Bt. állít ki számlát. A F.I.S.H. Szolgáltató Bt. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. § (1) bekezdése alapján a számlát [ide értve az Áfatv. 176. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalommal rendelkező számlát is] elektronikus úton állítja ki. 

7.1 Online/elektronikus számlázás

Weboldalainkon elektronikus/online számlázást használunk. 

A számlákat a F.I.S.H. Szolg. Bt.-vel szerződésben álló Számlázz.hu felületén készítjük el és küldjük meg a Vásárló részére e-mailben. 

Ha reklamációs gondjaid akadnak, akkor a számlát csak elküldöd e-mailben az office@home-helpers.eu -ra és megoldást találunk a problémára. Számlázással kapcsolatos kérdésekkel az ügyfélszolgálatunkhoz (office@home-helpers.eu) fordulhatsz. 

Egyéb kérdésekben a Számlázz.hu ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre https://www.szamlazz.hu/szamla/ugyfelszolgalat

8. Termék, szolgáltatás vételára

A termék vételára minden esetben a termék mellett feltüntetett bruttó ár (amely az ÁFA-t - 0% - is tartalmazza).

Az akciós árak visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. 

A vételár mindig a kiválasztott termék, Tanfolyam mellett feltüntetett összeg, amely összegen túlmenően adó nem kerül felszámításra, így az a végső vételár. A termékek vételára azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalakról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt termékekre nem vonatkozik. 

8.1 A termék, szolgáltatás

A vásárolt termék, vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk, vagy szolgáltatás honlapon található információs oldaláról lehet részletesen megismerni. 

Amennyiben további kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, úgy kérjük, azt írja meg nekünk az office@home-helpers.eu e-mail címre. 

9. Adatmódosítás

Amennyiben regisztrált vásárló, bejelentkezés után a „Profilom” gombra kattintva szükség szerint megváltoztathatók az adatai.

10. Adatbeviteli hibák javítása

A vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van a Honlapok  felületén az adatbeviteli hibák javítására.

11. Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a F.I.S.H. Szolgáltató Bt. által a tanfolyamok.home-helpers.eu és a ome-helpers.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim (bankkártyás fizetés esetén) átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, vásárolt termékek, szolgáltatások neve, mennyisége, egységára. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Elfogadom, hogy a F.I.S.H. Szolgáltató Bt. (1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214.) által a tanfolyamok.home-helpers.eu és a home-helpers.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárolt termékek neve, mennyisége, egységára. 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő elektronikus számla kibocsátása.

12. Elfelejtett jelszó

Az „Elfelejtettem a jelszavam” mezőre kattintva, az e-mailcím megadását követően új jelszót küld a rendszer. 

13. Az elállás joga

13.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Elállási/Felmondási jog

(A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási határidő fizikai termék vásárlása esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; szolgáltatás nyújtása (tanfolyam, konzultáció) esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; Online elérhető termékek esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal az oldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta meg az anyagot, megnyitotta az erről szóló e-mailt).

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

F.I.S.H. Szolg. Bt. 

E-mail: office@home-helpers.eu  

Postacím: 1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 214. I/20. 

Kérjük, hogy az gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatát a számlát kiállítójának címezze. 

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát itt. Ha Ön emellett dönt, az elállás/ felmondás megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

A szolgáltatás (oktatás, konzultáció) esetén - ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése- felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

_______________________________________

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése) Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt

________________________________________________

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetekben:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pld.: felbontott étrendkiegészítő);

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás szerinti jogát.

14. Szavatosság

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

a.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az a.) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az igényérvényesítés módja:

Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló számlát. Szavatossági igény érvényesítésének nem feltétele a bontatlan csomagolás.

Felhívjuk figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

15. Jótállás

Milyen esetben élhet Vásárló a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetnek, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Eladó nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Eladó nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Vásárló és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára nem térhet el.

A megvásárolt bigyókra, termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét Vásárló jelezheti személyesen a Szolgáltató irodájában vagy levélben Eladó címén, vagy telefonon és e-mailen egyaránt.

Iroda: F.I.S.H. Szolgáltató Bt.  1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214. Telefon: +3630-419-2621, e-mail: office@home-helpers.eu    

A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A jótállás a megrendelés beazonosítása után (pl. rendelési azonosító, számla szám) érvényesíthető.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben nem lehetséges a termék cseréje, mert éppen nincs belőle raktáron, ez esetben a javítás lehetősége áll fenn. Amennyiben sem cserélni sem javítani nem lehet a terméket, akkor annak vételárát Eladó maradéktalanul visszafizeti a Vásárlónak.

16. Jogérvényesítés, panaszkezelés

Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékekkel, ill. szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 

Cím: 1149. Budapest, Nagy Lajos király útja 212-214.

Email cím: office@home-helpers.eu  

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen dokumentumban megadott telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Vásárló panaszt tehet továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) elérhetőségei

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Központi telefonszám: +36 1 450-2598

Központi e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A Vásárló fordulhat továbbá a Békéltető Testülethez, a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli békés rendezése céljából.

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Vásárló az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

17. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az office@home-helpers.eu e-mail címen. 

18. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 15. és 16. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

19. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: könyv, tanfolyam, előadás, módszer, szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. 

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az office@home-helpers.eu e-mail címen.

Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése, továbbadása és terjesztése Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. 

20. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. 

A weboldalak adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 

https://tanfolyamok.home-helpers.eu/wp-content/uploads/2021/09/adatvedelmi_tajekoztato.pdf 

https://home-helpers.eu/adatvedelem.html 

21. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

Az oldalak használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

 

Utoljára frissítve: Budapest, 2023.01.01